logo
O FIRMIE KONTAKT

Witamy Państwa serdecznie!

Działka, grunt, mieszkanie, dom, każda nieruchomość jest trwałym majątkiem, o który należycie trzeba zadbać. Każdy z Was, właściciel ma tego świadomość. Tutaj znajdziecie Państwo informacje dotyczące trzech podstawowych zakresów naszej działalności. Działamy po to, aby Was wspierać w podejmowaniu właściwych decyzji związanych z kupnem, sprzedażą, najmem oraz wynajmem nieruchomości. Jesteśmu gotowi wyręczyć Was w sprawach związanych z administrowaniem czy zarządzaniem nieruchomościami.

O firmiePrzedsiębiorstwo System Plus sp. z o.o. w Lesznie zostało powołane do życia pod koniec 2000 r.
W wyniku zbieżnych poglądów i oceny rynku nieruchomości przez udziałowców, a w szczególności rynku budownictwa mieszkaniowego. Z uwagi na zmieniające się przepisy prawne w dziedzinie mieszkalnictwa pojawiają się nowe formy zarządzania nieruchomościami. Można tu przytoczyć ustawę o własności lokali, o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o gospodarce nieruchomościami. Tak dalekie zmiany w sensie prawnym pociągają za sobą również zmiany w formach organizacyjnych podmiotów. W naszej ocenie rozpoczął się czas dla firm, które zapewnią sprawną i profesjonalną organizację. Obecnie na naszym lokalnym rynku poza nielicznymi jednoosobowymi firmami jako zarządcy, pośrednicy i rzeczoznawcy nie występują silne podmioty gospodarcze oferujące kompleksowe usługi w tym zakresie. Chcemy, aby taką firmą był System Plus. Dostrzegamy również wielką potrzebę prac modernizacyjnych budynków, zwłaszcza w zakresie projektów zmniejszających zużycie energii cieplnej. Dlatego właśnie nasza firma oferuje nowoczesne technologie w zakresie techniki grzewczej z wykorzystywaniem energii odnawialnej włącznie. Z obserwacji i statystyk wynika, iż w Polsce jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania. Jest to bowiem jedna z najważniejszych potrzeb społecznych, lecz niestety ze względów ekonomicznych dobro to jest trudno dostępne. Jedną z form pomocy naszego państwa jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która pozwala realizować czynszowe budownictwo mieszkaniowe poprzez powoływane w tym celu towarzystwa budownictwa społecznego. Przedsiębiorstwo nasze jest akcjonariuszem jednego z takich towarzystw.

ZarządzanieSzanowni Państwo z ogromną przyjemnością i satysfakcją prezentujemy Państwu nasz nowy cennik dla wspólnot mieszkaniowych z terenu Leszna.

NASZ NOWY CENNIK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH WAŻNY OD 15 LUTEGO 2020 R.

Powierzchnia użytkowa lokali Cena jednostkowa
powyżej 3.000 m2 40 gr / m2
od 2.000 do 2.999 m2 46 gr / m2
od 1.000 do 1.999 m2 52 gr / m2
od 600 do 999 m2 58 gr / m2
od 301 do 599 m2 65 gr / m2
do 300 m2 199,00 zł miesięcznie

Korzystając z naszych usług mają Państwo komfort współpracy z indywidualnym zarządcą, który ma wsparcie stabilnej firmy posiadającej w swojej strukturze fachowców z różnych branż. Staniesz się prawdziwym partnerem, a nie zwykłym klientem. Nasze podstawowe zasady , którymi kierujemy się we współpracy z partnerem. Jesteśmy dostępnym zarządcą, z którym masz stały kontakt, a on utrzymuje stały kontakt z Tobą. Systematycznie wymieniamy informacje poprzez wszystkie dostępne środki komunikacji (e-mail, strony www firmy, telefon). Monitorujemy wszystkie wydatki, aby minimalizować koszty. Działamy w celu powiększenia dochodów, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam. Jesteśmy dyspozycyjni dla swojego partnera. Nasze elektroniczne biuro obsługi klienta umożliwia bieżące monitorowanie wydatków przez Zarząd i stanu konta przez indywidualnych mieszkańców.

Obsługa


Nasz dział obsługi technicznej wykonuje wszystkie zadania związane z utrzymaniem nieruchomości w ramach usług zarządzania i administrowania. Ponadto oferujemy obsługę indywidualnych klientów oczekujących jedynie częściowej obsługi ich nieruchomości. Usługi te podzieliliśmy następująco:

 • I. POGOTOWIE TECHNICZNE 24 h – Szybka reakcja, fachowa pomoc.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców proponujemy Państwu pakiet Pogotowie Techniczne, który pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Do Państwa dyspozycji pozostaje zespół fachowców, który błyskawicznie zareaguje na wszystkie Państwa problemy. W przypadku niespodziewanych wydarzeń takich jak: zalanie mieszkania, awarie instalacji itp.

 • II. DOZORCA - Czystość, porządek i bezpieczeństwo.

  Kierowanie personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości, odpowiedzialnym bezpośrednio za czystość, porządek i urządzenia służące do wspólnego użytku. Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń
  i urządzeń służących do wspólnego użytku. Zlecanie dozorcom wykonywania na bieżąco wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do utrzymania nieruchomości i jej otoczenia w czystości, bezpieczeństwie i należytym porządku. Zapewnienie środków do utrzymania czystości, narzędzi i akcesoriów. Kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, itd., w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem mieszkańców zarządzanej nieruchomości. Zlecanie innych zadań porządkowych wynikających z decyzji bądź poleceń właściwych organów samorządowych i administracji państwowej. Informowanie Zarządu Wspólnoty o zdarzeniach, które mogą doprowadzić do szkód lub odpowiedzialności finansowej i innych sprawach ważnych dla bieżącego funkcjonowania.

 • III. OGRODNIK – Nasadzenia i pielęgnacja terenów zielonych.

  Sianie i nasadzanie roślinności na terenie nieruchomości wspólnej. Podlewanie roślin
  i koszenie trawników. Przerzedzanie drzew i krzewów, pielęgnację klombów i kwietników.

Twój System Plus!

KRS 0000088181 NIP 6972051212 REGON 411407730
SYSTEM PLUS SP. Z O.O. ul.Leszczyńskich 40, 64-100 Leszno
tel. (65) 529 73 37 fax. (65) 529 73 38 Kapitał zakładowy: 222 000 zł
W górę !